ลงนามถวายพระพร

CVCลงนามถวายพระพร Bootstrap

Features examples

พระราชกรณียกิจ

ทรงเยี่ยมราษฎรและรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ ฯ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินจากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เพิ่มเติม...

สมเด็จพระพันปีหลวง กับพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข

พระองค์ยังทรงจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย ช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และอาสารับใช้ชาติที่บาดเจ็บ พิการ พัฒนาอาชีพ ให้ช่วยเหลือตัวเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

เพิ่มเติม...

ทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี ตามพระราชดำริ บ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพิ่มเติม...

คำอวยพร

Long live our noble Queen

  • Bootstrap

Long to reign over us

  • Bootstrap

Happy and glorious

  • Bootstrap

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

พ.ศ. 2493

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) (ฝ่ายใน) (ดาราประดับเพชร)

พ.ศ. 2493

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) (ฝ่ายใน)

พ.ศ. 2493

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 1 ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) (ฝ่ายใน) (ดาราประดับเพชร)

พ.ศ. 2507

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2507

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2538

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

พ.ศ. 2532

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

พ.ศ. 2513

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 (ส.ช.)

พ.ศ. 2535

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ))

พ.ศ. 2497

เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)

พ.ศ. 2495

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)

พ.ศ. 2562

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ ๑ (ว.ป.ร.๑)

พ.ศ. 2523

เหรียญราชรุจิทอง รัชกาลที่ 9 (ร.จ.ท.9)

พ.ศ. 2493

เหรียญกาชาดสรรเสริญ